Крионика - минус 196 градуса по целзий

Криониката е често срещан мотив в немалко фантастични филми, в които хората се подлагат на дълбоко замразяване, за да се запазят млади, да бъдат „живи“, за да могат бъдещите лекари да излекуват неизлечимото. Но дали това е възможно?

Крионика.Отговорът е лесен. В момента зрели организми не се замразяват, защото е много опасно. Една от причините, възпрепятстващи широкото развитие на криониката в момента, е фактът, че ефективността на метода е недостатъчна, за да бъде размразен човек в настоящето. Тоест действието му не е доказано експериментално, а само теоретично.

Кратка справка

Криониката представлява съхраняване на тялото на неизличимо болни хора при много ниски температури с надеждата, че в бъдеще ще се намери лек за тяхното страдание.

Възникването на криониката е свързано с името на професора по физика към колежа "Хайлънд Парк" Робърт Етинджър и неговата книга "Перспективите на безсмъртието", излязла през 1964 година. В нея и в някои от по-късните си трудове той описва основната концепция на криониката. Това предизвикало интереса на медиите, особено когато се оказало, че друг американец, Ейвън Купър, е публикувал през 1962 година книга със сходни идеи.

Постепенно започнали да възникват организации за пропаганда на криониката. Първият им пациент станал американският професор по психология Джеймс Бедфорд.

Къде намира приложение криониката

Технологията позволява дълбоко замразяване на единични клетки, клетъчни линии, тъкани или оплодени яйцеклетки (ембриони). Така се съхраняват полови клетки и ембриони в репродуктивни центрове чрез течен азот. Но дори и за тези клетки процедурата крие опасности.

Възможна ли е криониката на хора

Хората си представят под криогенеза вземане на един обект и дълбокото му замръзяване, като това ще го запази жив за вбъдеще. Не, това няма да го запази, а ще го убие.

При по-големи живи обекти (като човека) обработката на площта за замразяване се осъществява трудно заради нееднородността на тъканите, влизащи в състава на организма. Това довежда до неравномерна скорост на замразяването на различни участъци от тялото и възникване на механично напрежение. В резултат се появяват многочислени повреждания на клетъчните стени и тъканите.

Тези явления предизвикват клетъчни увреждания, предизвикани от механичното действие на ледените кристали. Предизвиква се и концентрация на електролити, дехидратация, промяна в осмотичното налягане и pH и денатурация на протеини.

За да се избегнат подобни неблагоприятни ефекти се прилагат следните методи:

  • Използване на криопротектори, които понижават точката на замръзване и така се получава бавна скорост на охлаждане, което позволява на водата да напусне клетката преди да замръзне. Без криопротектори замразяването е летално за организмите. Те намаляват влиянието на системите способстващи за образуване на лед в клетките. Криопротектори са глицерин (който се използва в антифриза), DSMO – диметилсулфоксид, PVP – поливинилпиролидон.
  • Обектите подложени на криогенеза се поставят на температури под -130 градуса по Целзий, което задържа нарастването на ледените кристали.
  • При размразяване, обектите се загряват бързо, така че да преминат по-бързо зоната между -50 и 0 градуса, в която се предполага, че настъпват клетъчните увреждания.

И все пак крионика на хора съществува

Въпреки че криониката все още не се радва на особени резултати, към днешна дата са замразени повече от 100 души в частни американски клиники. Към тази процедура прибягват хора, които или искат да живеят дълго, или страдат от неизлечими болести и ги грози неизбежната смърт от рак или СПИН. Така те търсят начин да се възползват от възможностите на медицината на бъдещето, защото съвременната не може да им помогне.

Криониката постепенно се превърна в средство за спекулация. Процедурата се предлага от няколко организации, като Фонда за продължение на живота "Алкор", разположен в Аризона, САЩ и имащ филиал в Англия, Института по крионика в Детройт, фонда "Крайокър", Американското крионическо общество и корпорацията "Транс Тайм" (и трите намиращи се в Калифорния). Цената, която искат повечето организации за замразяването, достига до 150 хиляди долара.

Процедурата по замразяването се състои от няколко етапа. След като болничен екип признае, че съвременната медицина е безсилна да спаси умиращия пациент, той остава в ръцете на служители от крионическата клиника, с която предварително е сключил договор. Той е включен към апарат за изкуствено дишане. Кръвта му се заменя със специален разтвор, устойчив на ниски температури. След това тъканите на пациента се третират с криопротектор, намаляващ уврежданията, предизвикани от дълбокото замразяване.

При завършването на тази процедура започва бавното охлаждане на тялото. След това го затварят в голям метален термос, наречен криостат, пълен с течен азот. Температурата, достигаща - 196 градуса, позволява тялото на пациента да се съхранява практически без изменения в продължение на столетия. Според прогнозите, възможностите за размразяване и реанимация на тялото ще бъдат достъпни в средата на нашия век.

С други думи, ако смятате, че ще се запазите за далечното бъдеще, като легнете във фризера, жестоко се лъжете. Фризерът ви не може да достигне -120 градуса, а и не сте обработени с криопротектори.

{rt}

Използвана литература:

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)