хипертония

артериална хипертонияАртериалната хипертония е хронично заболяване, което се характеризира с трайно повишаване на артериалното кръвно налягане.

За да илюстрираме нагледно какво е кръвно налягане и артериална хипертония, трябва най-просто да си представим нашата сърдечно-съдова система. В нея сърцето работи като помпа, която изтласква кръв под определено налягане в артериите, които можем да оприличим на тръбички. Налягането в тези тръбички съответства на артериалното налягане.

Според съвременните схващания артериална хипертония при лица над 18 г. е налице при трайно повишение на систоличното налягане над 140 mm/Hg и/или диасистолитично – над 90 mm/Hg. Една малко по-различна трактовка гласи:

Хипертонията трябва да бъде дефинирана като такава стойност на артериалното налягане, над която изследванията и лечението по-скоро помагат, отколкото вредят

Повече информация: Артериална хипертония

Новини на тема високо кръвно налягане

Заглавие
Антоцианини срещу хипертония
Артериална хипертония (високо кръвно налягане)
В домашни условия кръвното налягане трябва да се мери повече от един път
Диастоличното кръвно налягане под 70 mm Hg при диабетици е свързано с повишен сърдечносъдов риск
Злоупотребата с алкохол е честа причина за смърт при хора с хипертония
Нови препоръки за лечение на високо кръвно: Доколко уместни са те?
Повишената консумация на кафе не е свързана с риск от хипертония
Пулсовото налягане идентифицира хипертонията на бялата престилка
Стриктният контрол на кръвното е под въпрос при пациенти с диабет