Здравен център: Болка

БолкаБолката е усещане с примитивен, емоционално-афективен характер, което съществува при почти всички живи организми. Болката е резултат от сложно взаимодействие на физически, психологически и емоционални фактори.

Болката е силно субективно усещане. От някои хора тя се понася леко и е „дребна работа”. За други обаче същата болка може значително да влоши качеството на живот и се превръща в сериозен проблем.

Когато тя е умерено изразена, болката е физиологична реакция на защита и предупреждение на организма за неблагоприятни външни и вътрешни въздействия. Тя сигнализира за опасност от болест и е чест симптом на различни болестни състояния. Организъм без болка се превръща в жертва на случайността.

Силната болка може да бъде едно от най-жестоките усещания, които потискат рефлексната и двигателната дейност и подтикват човек към депресии и психози. Внезапната, силна болка може да наруши дори съзнанието на човека. Хроничната болка потиска човешката психика и дезорганизира функциите на организма.

Болката се влияе от различни фактори. Безсънието, умората засилват чувството за болка. Денонощният ритъм влияе също върху чувството за болка - вечер и през нощта чувството за болка е по-силно. Сезоните есен и зима засилват хроничните болки.

Новини на тема болка

Заглавие
Болка в коляното
Болка при травми - предпазване и лечение с обезболяващи
Болката в гърдите при деца рядко е сигнал за сърдечен проблем
Медитацията намалява болката