деменция

Алцхаймер и деменцияБолестта на Алцхаймер спада към групата на дегенеративните заболявания на нервната система, които са болести с неизяснена причина, наследствена предразположеност и прогресивен ход на развитие в продължение на няколко години.Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция.

Деменцията е неврологичен синдром, който се дължи на упадък на познавателните (когнитивни) функции на човек до такава степен, че той трудно или въобще не може да изпълнява ежедневната си дейност. Най-често деменцията засяга първоначално краткосрочната памет, а след това се наблюдава и нарушение на останалите когнитивни функции.

Повече информация за тези състояния може да откриете на следните страници: болест на Алцхаймер и деменция.

Новини на тема Алцхаймер и деменция

Заглавие
Болест на Алцхаймер (Alzheimer)
Болестта на Алцхаймер струва на света над $600 млрд
Инсулинът - с терапевтичен потенциал при болестта на Алцхаймер
Тест разпознава хора с болест на Алцхаймер