Здравен център: Кожни проблеми

Кожа и кожни проблемиКожата е най-големият орган в човешкото тяло! Тя диша, поти се, поддържа температурата на тялото, регенерира се, защитава вътрешните органи, притежава сетивна функция и е копринено мека на допир, когато е в отлично състояние. На кожата се пада тежката задача да покрива тялото и да го предпазва умело от инфекции, травми и други застрашаващи фактори на околната среда. Тя също е отговорна за повърхностната сетивност, тъй като притежава нервни окончания, които възприемат болката, студа, топлината, натиска и докосването.

Основните съставни елементи на кожата са вода, протеини, липиди и минерали, чийто състав и относително количество се променят с възрастта. Защото, за добро или лошо, кожата търпи развитие през целия човешки живот и се променя повече отколкото предполагаме. Всъщност кожата ни ще се поднови изцяло само след период от един месец.

Ето защо поддържането на кожата и грижите за нея са от съществено значение за нейното здраве и външен вид, а и не само – те са жизненоважни за нашето тяло.

Новини на тема кожа и кожни заболявания

Заглавие
UVA радиацията може да причини увреждане на ДНК в кожата
Белезите от акне не засягат само кожата
Замърсяването на въздуха утежнява слънчевите увреждания на кожата
Кофеинът намалява риска и от рак на кожата
Опознайте кожата си преди да поръчвате козметика
Плоскоклетъчен карцином на кожата
Постигнете лесно желаната кожа
Рак на кожата
Чуждо тяло в кожата - първа помощ