Наркотици - блаженството на обречения

В търсенето на собственото щастие хората поемат по различни пътища: Някои трупат пари, други се стараят да изглеждат добре, трети намират удовлетворение в екстремните преживявания.

Наркотици и наркомания.Съществува обаче група хора, които избират лесния, но пагубен път към наркотиците - пътят, който ги кара да избягат от реалността със своята доза краткотрайно „щастие”, да се пренесат в един изкуствен “рай” на упойката, на безболезнеността и сбъднатите мечти. Дали обаче си струва подобно щастие, твърде ограничено във времето, на цената на собствения живот?

Мрачната статистика показва, че 57 000 българи между 18 и 24 г. вземат хероин, зависимите от кокаин са 10 000, а марихуана пушат близо 100 000 души.

Какво представлява наркоманията

Наркоманията представлява болестно състояние, характеризиращо се с неуправляема потребност от системно приемане на определени вещества (естествени или синтетични).

За да се класифицира дадено вещество като наркотик, то трябва да притежава основно две свойства:

  • с времето да се изгражда към него повишена толерантност (необходимост от непрекъснато увеличаване на дозата)
  • при прекъсване на приема му да настъпват абстинентен синдром (синдром на отнемане), независимо дали той е психически или физически.

П.Щехелин изтъква, че наркоман (токсикоман) може да бъде наричан всеки, който е осъществил някои или всички условия, отбелязани от СЗО в тази насока:

  • Този, който се намира в състояние на периодична или хронична интоксикация, което представлява опасност както за него, така и за околните
  • Поради увеличаващата се толерантност той показва склонност към покачване на дозата на наркотика
  • Болният проявява мощно и трудно удържимо или дори неудържимо влечение към препарата
  • Той не е в състояние да се откаже от по-нататъшно взимане на наркотика
  • Става психично, а често и телесно толкова зависим от веществото и неговите ефекти, че при внезапно отказване от медикамента се озовава в състояние на телесна и психична зависимост от него

Психическа и физическа зависимост

Веществата, които водят до привикване са много разнообразни.

  • При едни от тях зависимостта е само психична (хашиш, кокаин, амфетамин, кофеин), т.е. освен психични реакции настъпват същински абстинентни явления
  • При други препарати (морфин, хероин, алкохол, хипнотици и аналгетици) зависимостта към тях е и физическа и се изразява в мъчителни абстинентни симптоми, понякога застрашаващи живота на болния. Токсичното вещество, което отначало е чуждо тяло постепенно се включва в обмяната на организма. Внезапното му прекъсване предизвиква т.нар. тъканен глад с два основни симптома : силна потребност от препарата, придружена от страхова напрегнатост и абстинентни симптоми.

Кой към какво е склонен?

Съществуват различни проучвания, които се стремят да определят известна зависимост между особеностите на характера на отделните личности и формите на наркомания.

П. Килхолц, въз основа на подробни проучвания твърди, че сред пристрастените към упойващи вещества преобладават свръхчувствителните, търсещи външно признание и значимост, склонните към дисфорични промени в настроението, а за пристрастяване към сънотворни средства са склонни пасивните, мекошавите, емоционално-лабилните и хората с депресивна реактивност.

Огромно значение за възникването и разпространението на наркоманиите имат условията на социалната среда - жизнената несигурност, миграцията, откъсването от семейната и приятелската среда, острите и хроничните психотравми. Много често социалните фактори на влияят пряко на разпространението на наркоманиите. Възможни са самостоятелни и целенасочени действия на човек към дрогата(във всичките и видове) с цел опит, преживяване различно от ежедневната рутина или просто под влияние на нов приятелски кръг или друг модел на подражание.

Какви са симптомите на наркоманиите

В симптоматиката на наркоманите има общи явления. Оставени без необходимата доза наркотик, зависимите са подтиснати или раздразнителни, неработоспособни, понякога тревожни, дисфорични и напрегнати; особено опасно е настъпването на депресивно-реактивно състояние, което може да доведе до самоубийство.

В основата на всяка наркомания се явява потребност, която става неудържима за промяна на настроението, за успокояване и приятна релаксация, за разведряване и облекчаване, за повишаване на работоспособността и жизнената сила, за премахване на болката, за опияняване или леко упойване. Това е в същност бягство от една непоносима действителност в един изкуствен “рай” на упойката, на безболезнеността и в света на “мечтите”.

В хода на наркоманията настъпват трайни психични промени (наркоманна деградация на паметта), които се изразяват в дълбока промяна на характера (характеропатия); вниманието на болните е насочено единствено към снабдяването с дрога без да се спират пред нищо. Явява се подчертан стремеж за увличане на други, дори най-близки хора за съмишленици в страшния порок.

Следва продължение...

{rt}

Използвана литература:
Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Тагове: зависимости