главоболие

Главоболие и мигренаГлавоболието е едно от най-честите оплаквания, които водят до понижаване на трудоспособността и качеството на живот на страдащия. То може да бъде както симптом на друга болест (травма, инфекциозна болест и др.), така и самостоятелно заболяване като тензионно главоболие и мигрена. Определянето на причината за главоболието невинаги е проста задача, тъй като често диагнозата се поставя само въз основа на оплакванията на болния без наличие на обективни доказателства за това.

Около половината от всички случаи с главоболие се падат на тензионното главоболие. Предразполагащи фактори за възникването му са преумора на нервнопсихична основа; безпокойство; стресови ситуации; умора на мускулните групи в областта на слепоочието и главата.

На второ място по честота, но може би с най-сериозни социални последствия, е мигрената - неврологичен синдром, характеризиращ се с тежко главоболие, гадене и патологично изменени възприятия. Мигренното главоболие е състояние, което се среща три пъти по-често при жените.

Новини на тема главоболие и мигрена

Заглавие
Главоболие
Главоболие - първа помощ
Клъстерно (групирано) главоболие
Липсата на физическа активност, пушенето и наднорменото тегло са основните виновници за главоболие при тийнейджърите
Тензионно главоболие