Инозин

Инозин представлява вид нуклеозид - една от основните съставки на клетката. Той е предшественик на съединението аденозин, което изпълнява функцията на важна енергийна молекула и играе роля в много жизненоважни процеси в тялото.

Инозинът принадлежи към групата на пуриновите нуклеотиди и е важна стъпка в синтеза на АТФ. Той обогатява мускулната тъкан за макроергични съединения, доставяща енергия за мускулната контракция. Освен това той спомага за транспорта на кислорода в еритроцитите и повишава усвояването му от работещите мускули, което още повече увеличава възможностите на организма по отношение на издръжливостта. Инозинът естествено се намира в скелетната мускулатура и миокарда. Така той има пряко въздействие и върху работната система (нервно-мускулния апарат), така и върху обезпечаващата сърдечно съдова система.

Възможен ли е дефицит на инозин?

Инозин не е есенциална хранителна съставка, затова състояние на дефицит не съществува.

Източници. Храни, съдържащи инозин.

Инозин се съдържа в бирената мая и органните меса. Съществува и под формата на хранителна добавка на нашия пазар.

Възможни ли са странични ефекти?

При изолирани проучвания не са наблюдавани никакви странични ефекти от употребата на инозин за период от два до пет дни. Въпреки това неизползвания инозин в организма се превръща в пикочна киселина, която е неблагоприятна за хора в риск от подагра.

Не са известни взаимодействия на инозина с лекарства.

Препоръчителни дози и съвети

Въпреки че някои спортисти приемат дневни количества от 5000 до 6000 мг инозин, малко научни доказателства подкрепят ползите от употребата му изобщо.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)