Коензим Q10 (убиквинон, убихинон)

Думата убиквинон произлиза от английската дума ubiquitous (повсеместен), тъй като коензим Q10 е повсеместно разпространен в човешкия организъм. Той се среща във всички живи клетки в тялото, тъй като участва в структурата на редица клетъчни органели - вътрешните мембрани на митохондриите, ендоплазмения ретикулум, пероксизомите и лизозомите.

Коензим Q10

Действие на коензим Q10 в човешкото тяло

 • KoQ10 участва в процеса на образуване на АТФ в тялото, енергийното гориво на организма.
 • Действа като антиоксидант и забавя стареенето. Този му ефект и факта, че естествените нива на Q10 започват бавно да намаляват след 20 годишна възраст, правят Коензим Q10 една от най-ефективните съставки на козметичните продукти за кожа.
 • Притежава благоприятен ефект върху сърдечносъдовото здраве

Дефицит на коензим Q10

Дефицит на KoQ10 може да възникне в резултат на проблеми с образуването му в тялото. Недостиг на KoQ10, породен от неправилен хранителен режим, се среща рядко. Ниски нива на KoQ10 в кръвта са характерни при хора с сърдечна недостатъчност, кардиомиопатия, гингивит (възпаление на венците), болестно затлъстяване, хипертония, мускулна дистрофия, диабет, СПИН и при хора на хемодиализа.

Хора с фенилкетонурия също могат да страдат от дефицит на KoQ10 поради спазването на строг хранителен режим. По правило по-възрастните хора имат по-ниски нива на KoQ10. Тест за измерване на нивата на KoQ10 обикновено не се предлага от медицинските лаборатории.

В кои храни ще намерим убиквинон?

Малки количества на KoQ10 се откриват в рибата и месото. КоQ10 хранителните добавки най-често съдържат много по-восоки дози.

Какви са страничните ефекти на убиквинона?

Пациентите със застойна сърдечна недостатъчност, които редовно приемат КоQ10, не трябва да спират приема му преди да се консултират с лекар.

Взаимодействие е лекарства

Определени лекарства влизат във взаимодействие с коензим Q10. Следните лекарства увеличават нуждите на организма от коензим Q10:

 • Аторвастатин
 • Доксорубицин
 • Флувастатин
 • Гемфиброзил
 • Статини (ХМГ-КоА редуктазните инхибитори)
 • Ловастатин
 • Перфеназин
 • Правастатин
 • Пропранолол
 • Симвастатин
 • Тиоридазин
 • Тимолол
 • Трицикличните антидепресанти

Варфаринът има обратен ефект на по-горе изброените лекарства, той понижава нуждите ни от КоQ10.

Препоръчително дози и съвети за прием

Дневният прием на КоQ10 под формата на хранителна добавка варира между 30 и 90 мг. Въпреки това хора с определени заболявания могат да се нуждаят от по-големи количества (при установена нужда от лекар).

Повечето изследвания на хора със сърдечни заболявания са проведени с дневни дози 90-150 мг. Хората с рак, решени да вземат много по-големи количества, трябва първо да обсъдят това тяхно решение с лекар специалист. Съществуват няколко емблематични случая на подобрение на болни с рак в резултат от прием на големи количества КoQ10. Въпреки това са нужни още проучвания в тази насока, за да се потвърдят или отхвърлят тези предварителни наблюдения.

Повечето лекари препоръчват КоQ10 да се приема по време на хранене, за да се подобри абсорбцията му.

Снимка: Michal Marcol

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)