Енергийните напитки крият сериозни здравни рискове при младите хора

Липсата на проучвания и регулация при енергийните напитки, високата консумация и наличието на докладвани случаи на токсичност представляват сериозен здравен риск при деца, юноши и млади лица, сочи обзор на научната литература и Интернет източници.

енергийни напиткиСпоред авторите от University of Miami, енергийните напитки се консумират редовно от 30-50% от младата популация. Тъй като тези напитки са категоризирани като хранителни добавки в САЩ, по този начин се избягва поставения от FDA лимит за съдържание на кофеин от 71 мг на 12 унции (около 355 мл) в безалкохолните напитки. Избягват се тестовете за безопасност и листовките, които са задължителни при лекарствените продукти. Като последица, енергийните напитки съдържат дори до 400 mg кофеин и то само обявен кофеин. Необявени количества от стимуланта идват от съставки като гуарана, семена от Кола (cola nuts), йерба мате и какао.

От 5448 докладвани случая на кофеиново предозиране през 2007 г. в САЩ, 46% от тях са при лица под 19-годишна възраст, отбелязват авторите. Авторите препоръчват максимален кофеинов прием от 2.5 мг/кг при децата и 100 мг/кг при юноши. Новозеландско проучване, включено в обзора твърди, че консумацията на само 1 бутилка енергийна напитка води до превишаване на препоръчителния прием от 2.5 мг/кг.

В страни като Германия, Австралия и Нова Зеландия, където има проследяване на токсичните ефекти на енергийните напитки, са докладвани значителен брой случаи на нежелани ефекти, свързани с консумацията на последните: чернодробно увреждане, бъбречна недостатъчност, дихателни нарушения, ажитация, объркване, припадъци, психотични състояния, гадене, повръщане, коремна болка, рабдомиолиза, тахикардия, сърдечни дисритмии, хипертония, инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност и смърт.

Въпреки тези доклади, липсват солидни проучвания върху физиологичните ефекти на различните съставки на енергийните напитки. Няма информация и относно лекарствените взаимодействия, дозозависимите ефекти. Авторите все пак отбелязват, че някои съставки като 5-хидрокситриптофан, винпроцетин, йохимбин и женшен имат потенциал за взаимодействия с лекарства, които могат да доведат до нежелани инциденти.

Seifert и колеги посочват и популации, които имат най-повишен риск от нежеланите ефекти на енергийните напитки: деца, юноши и млади лица със сърдечни проблеми, хиперактивност с дефицит на вниманието, нарушения в храненето и диабет. Повишен риск имат и приемащите други медикаменти и алкохол. Кофеинът в енергийните напитки може да смути костната минерализация по време на критичния период на скелетното развитие.

В независим коментар към статията, публикувана в Pediatrics, д-р Dana M. Vieselmeyer от Американската Диабетична Асоциация подчертава, че ефектите на енергийните напитки не се изчерпват само с кофеина, както е посочено и в настоящия обзор. В тези напитки се съдържат може допълнителни вещества, които може би крият потенциални опасности в комбинация с кофеин и други медикаменти. Фактът, че няма установени безопасни дози на нито една от тези допълнителни съставки, дори и и на кофеина, представлява риск.

Дългосрочните здравни последици на редовната консумация на енергийни напитки при деца и тийнейджъри са неясни, но информацията, с която разполагаме, сочи, че тези напитки могат да имат множество вредни, дори потенциално фатални ефекти.

Маркетирането на енергийните напитки е насочено главно към мъжете в преадолесцентна, адолесцентна и ранна адултна възраст, обяснява д-р Higgins от University of Texas. Фактът, че дете може да влезе в супермаркета и да си купи и консумира подобна напитка, е плашещ.

Източник: Doctorbg.com
Снимка: leila
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)