Необходим ли е приемът на калциеви добавки?

Калций.На годишната среща на Американското дружество за проучвания върху костите и минералната плътност се проведе доста интересна дискусия, на която двама експерти се опитаха да убедят публиката в две противоположни тези - за или против приема на калциеви добавки.

Тезата на д-р Ричард Принс от Sir Charles Gairdner Hospital (Пърт, Австралия) е следната: калциевите добавки са безопасни, ефективни и необходими в популации, където голяма част от населението не приема достатъчно калций. Притесненията относно сърдечносъдови нежелани ефекти се базират на некатегорични данни.

Д-р Роджър Франсис от Newcastle University (Великобритания) почти успя да убеди по-голяма част от публиката в противоположното. Аргументите му донесоха спечелването на дебата и наградата "Златен Фемур".

Д-р Франсис посочва, че важни проучвания сочат малка полза върху костната минерална плътност и фрактурния риск при приема на калциеви добавки, докато други проучвания повдигат опасания за възможен сърдечносъдов риск.

Едно от проучванията върху влиянието на приемания с храната калций сочи малки ползи върху костната минерална плътност при женския пол, с изключение на жените с витамин Д нива под 50 нмол/л.

Мета-анализ на 7 проучвания, изследващи ефектите на приемания с храната калций върху риска от фрактури на бедрената кост също сочи липса на ефективност.

Проучването RECORD, включващо 5292 по-възрастни мъже и жени, установява липса на редукция на фрактурите спрямо плацебо при приемащите витамин D, калций, витамин D и калций, като става въпрос за период от 60 месеца. Освен това проучването сочи доста ниска честота на къмплайънс сред участниците - под 50% на 24-я месец.

Проучването Women's Health Initiative, което рандомизира над 36 000 постменопаузни жени на възраст между 50 и 79 години на калций (1000 мг) и витамин D (400UI), или плацебо, установява малко подобрение на костната минерална плътност при първата група, но липса на обща редукция на фрактурния риск.

Все пак бива установен спад на риска от фрактура на бедрената кост, при придържащите се към терапията пациенти (с 29%). Не се отчитат разлики в сърдечносъдовите и раковите заболявания. Бъбречни камъни са докладвани при 449 (2.47%) в активната група срещу 381 (2.10%) в плацебо групата.

Комбинираните данни, въпреки неокончателни, поне пораждат опасения, че ролята на калциевите добавки в превенцията на фрактурите не е толкова голяма. Ползата от тези добавки е значително по-ниска от стандартната терапия срещу остеопороза с бифосфонати. Суплементацията не е добре толерирана, а освен това има опасения за възможни сърдечносъдови и бъбречни ефекти.

Затова д-р Франсис цитира известната реплика на Хипократ: "Първо не вреди."

Източник: Doctorbg.com

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)