Детето пред компютъра

Изглежда, че компютрите са навсякъде около нас в днешни дни. Дори и да опитвате, трудно ще успеете да ограничите до абсолютния минимум досега на децата с тях. В действителност това не е задължително. Осигуряването на компютърна грамотност на децата в училищна възраст е важна задача на съвременното образование.

Деца и компютри.Деца в предучилищна възраст и компютри

Малките деца обожават да копират мама, татко и по-големите братя и сестри и да използват забранени за тях предмети като компютрите и други електронни уреди. Но на каква възраст е правилно да запознаем нашето дете с домашния компютър?

Децата под 3 годишна възраст нямат работа пред компютъра. По-удачно е тяхното време да бъде прекарано в контакт с възрастните, в игра с другите деца и играчките.

Децата във възрастта между 3 и 5 години трябва да прекарват не повече от 10-20 минути пред компютъра на ден, като това не бива да замества в никакъв случай физическата дейност. По време на престоя на детето пред компютъра вие трябва да подберете подходящ софтуер или сайт за неговата възраст и да контролирате неговите занимания.

Деца в училищна възраст и компютри

Освен за игра, компютърът може да се използва за намиране на информация, свързана с учебната дейност, за развитие на умствените и познавателни способности на децата.

Компютърната грамотност е неделима част от знанията на съвременния човек и му помага за справяне с информационната лавина, която ежедневно го залива. Тя подготвя детето за утрешния ден. Компютърът предоставя големи възможности и за усъвършенстване на образователната система.

Опасностите, които крият компютрите

Ранимостта на детския организъм и неговата незрялост поставят нови важни проблеми, като освен педагогични и психологични, съществуват още здравни, хигиенни, и ергономични.

Компютърното обучение може да се окаже фактор с негативно влияние върху здравето на ученика. Неблагоприятни фактори са: интензификация на интелектуалната дейност, голямо зрително натоварване, постоянна концентрация на вниманието и бързо­то му превключване, натоварване на мускулно-скелетния апарат и др.

Зрение

При работа с компютри особено голямо е натоварването на зрителния анализатор: неговата акомодация, конвергенция и остротата на зрението. Непрекъснатото взиране в екрана, смяната на погледа от екрана към клавишите предизвикват зрителна умора и зрителни нарушения.

Промените в акомодацията започват след 20-25 минути работа с компю­тър, а след 40 мин. са значителни. Проучвания показват, че голяма част от учениците след работа с компютър се оплакват от обща и зрителна умора, неприятно усещане в очите: парене, сухота, трептене. Влошава се зрителната острота, настъпва временно късогледство.

Според експерти на СЗО най-тежки последици могат да бъдат развитие на късогледство със скорост 1 диоптър за година. Зрителната умора и субективните оплаквания са по-чести и по-силно изразени при ученици с нарушение на рефракцията и некоригирано късогледство.

Централна нервна система

Значително нараства натоварването на централната нервна система, която е в процес на съзряване и е уязвима. Нарушенията могат да се появят по-рано в сравнение с възрастните. Установяват се общи оплаквания като главоболие, сънливост, отпадналост, повишена раздразнителност.

Опорно-двигателна система

Характерни са оплакванията от страна на скелетно-мускулната система - болки в гърба, раменете, врата и краката, схващане на пръстите. Те се дължат на принудителната работна поза, извършване на еднообразни, многобройни движения на горните крайници, предимно китките и пръстите, голямо статично натоварване. Това може да окаже отрицателно въздействие на все още формиращия се гръбначен стълб и да доведе до деформацията му, а също и до нарушаване на телесната стойка.

Резултатите от проучване, проведено през 2000 година в Австралия, показват, че 60% от учениците между 10- и 17-годишна възраст имат оплаквания от болки в гърба и врата.

Други опасности

При работа на компютрите в учебните помещения се формират специфични условия на околната среда - различни видове излъчване от дисплеите, статично електричество и електростатично поле, йонизация на въздуха, шум, повишена температура на въздуха. Наличието на електростатично поле води до увеличаване концентрацията на праха близо до екрана. Открива се озон около и малко над пределните допустими концентрации.

Необходимо е да се отчитат и възрастовите особености на психиката на децата. Продължителните занимания с компютри могат да повлияят върху личностните качества на учениците.

Как да предотвратим вредните последствия?

Преди да настъпят описаните последствия е добре да направите всичко необходимо за тяхното предотвратяване:

  • Контролирайте времето, което детето прекарва пред компютъра. Това не означава, че трябва да му наложите абсолютна забрана, но все пак престоят му пред компютъра не трябва да съставлява по-голямата част от свободното време.
  • Създайте благоприятна среда пред компютъра, отговаряща най-добре на нуждите на детето. Трябва да му е удобно да седне на стола, краката му да са стъпили здраво на земята, гърбът му да е изправен и облегнат върху облегалката.
  • Научете детето да използва правилно клавиатурата и мишката. Добре е на по-късен етап да се научи да пише по десетопръстната система – така ще натоварва равномерно всичките си пръсти.
  • Изберете подходящ LCD монитор, като осигурите достатъчно разстояние между него и очите на детето - между 40 и 60 см.
  • Горният ръб на монитора трябва да е на или под нивото на очите.
  • Важно е да се поддържа добре почистена повърхността на монитора, за да не се затруднява допълнително взирането в екрана.
  • Трябва да има баланс между естествената и изкуствената светлина. Желателно е мониторът да бъде разположен отдясно или отляво на дневната светлина. Коригирайте силата на естествената светлина с щори или завеси. Хармонизирайте изкуствената светлина в стаята, за да създате комфорт на очите. Правилното осветление е много важно, защото в противен случай то би било предпоставка за бърза умора.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)