Основни мускули в човешкото тяло

В човешкото тяло се намират повече от 639 мускули, които съставляват средно около 40% от сухата маса на човек(този процент е по-висок при хора, занимаващи се активно със спорт).

Чрез сортиране и опростяване ще се запознаем едва с тридесет по-големи и важни мускули, които участват в най-разнообразни движения по време на тренировка на тялото.

Мускули в човешкото тяло

0 Deltoideus (делтовиден мускул, раменен мускул), задна част. Мускулните влакна се намират на задната част на рамото.

1 - Trapezius (трапецовиден мускул, трапец), горна част. Обхваща горната част на гръбначния стълб (над 4тия прешлен)

2 - Trapezius, средна част. Намира се между 4ти и 9ти прешлен.

3 - Trapezius, долна част. Средната част на гръбначния стълб (9ти до 12ти прешлен)

4 - Terres major and minor. Тренирането на Terres major ще разшири гърба ви, докато Terres minor ще увеличи плътността му.

5 - Infraspinatus and Rhomboideus. И двата мускула увеличават предно-задния диаметър и силата на гърба ви.

6 - Latissimus dorsi (широк гръбен мускул)най-големият мускул на гърба, който покрива почти цялата му долна част.

7 - Lumbar (кръстцов мускул). Всеки човек трябва да има здрав кръст. Затова не пренебрегвайте тази мускулна група.

8 - Deltoideus, външна част. Мускулните влакна са разположени на най-външната част на рамото.

9 - Biceps brachii (Бицепс). Познатият ни бицепс сгъва предмишницата.

10 - Brachialis

11 - Triceps brachii, външна глава на трицепса

12 - Triceps brachii, дълга глава на трицепса

13 - Triceps brachii, вътрешна глава на трицепса

14 - Разгъващите мускули на предмишницата

15 - Сгъващите мускули на предмишницата

16 - Deltoideus, предна част. Мускулните влакна съставляват предната част на рамото.

17 - Coracobrachialis

18 - Pectoralis major, ключична част на големия гръден мускул

19 - Pectoralis major, средна част на големия гръден мускул

20 - Pectoralis major, долна част на големия гръден мускул

21 - Serratus anterior

22 - Rectus abdominis (прав коремен мускул)

23 - Obliquus externus abdominis (кос коремен мускул)

24 и 25- Gluteus maximus и Gluteus medius (седалищни мускули)

26 - Adductors. Отвеждат долния крайник.

27 - Quadriceps femoris. Състои се от четири главиRectus femoris, Vastus medialis, Vastus intermedius, Vastus lateralis. Най-големият мускул в човешкото тяло. Разгъва подбедрицата.

28 - Biceps femoris (Hamstrings). Сгъва подбедрицата

29 - Gastrocnemius. Заедно със Soleus са основните мускулни групи на подбедрицата. Образуват прасеца.

30 - Soleus. Заедно със Gastrocnemius са основните мускулни групи на подбедрицата. Образуват прасеца.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (2 гласове)