Късогледство (миопия)

Късогледството (миопия) е рефракционна аномалия, при която отдалечените предмети се виждат неясно и размазано. Късогледият човек (миопът) не може или трудно фокусира обектите, когато те се намират на далечно разстояние. За разлика от тях близките обекти се виждат ясно.

Съдържание:
1. Причини за възникване на късогледството
2. Защо възниква късогледството?
3. Класификация на миопията
4. Най-честите симптоми
5. Кога и как се поставя диагноза?
6. Да очакваме ли подобрение?
7. Как да се предпазим от късогледството?
8. Лечение на късогледството
9. Кога да се обърнем към специалист?
10. Прогноза на късогледството

Причини за възникване на късогледството

При всички положения генетичните фактори играят съществена роля за настъпването и развитието на късогледството.

Безспорно значение имат и факторите на околната среда в периода на развитието на окото, т.е. до около 21-годишна възраст. Смята се, че съвременните условия на живот в затворени помещения и постоянното гледане на близо предразполагат окото към късогледство. В тези случаи то се приема като компенсаторна реакция на организма към постоянното фокусиране на близо и тогава се проявява с ниски диоптер. Ето защо при четене, писане или работа с компютър се препоръчва през определен интервал от време да се фокусират далечни предмети с цел почивка на акомоцията, особено при деца и ученици (виж. Как да опазим очите и зрението си?).

късогледство - миопия

Късогледството се развива до 21 годишна възраст, след което предно-задния диаметър на окото не нараства (освен в случаите на ексцесивна/малигнена миопия). Откриването на миопия на по-възрастен от 30 години човек може да бъде признак на заболяване на окото.

Защо възниква късогледството?

Миопията обикновено е резултат на по-дълъг предно-заден диаметър на очната ябълка. Това означава, че разстоянието между роговицата (прозрачното "стъкло", покриващо отпред окото) и ретината (светлочувствителният слой в задната част на окото) е по-дълго от обикновено и изображенията се проектират пред ретината, а не върху нея, както е редно и затова образът е неясен.

В по-редки случаи късогледството се развива в резултат на разминаването между диаметъра на очната ябълка и способността на лещата на окото да пречупва вижсветлината и да фокусира образа на далечните предмети на правилното място (върху ретината). Това отново води до изместване на образа, който проектира пред ретината, където не му е мястото.

Класификация на миопията

Според намалението на остротата на зрението и номера на диоптрите, необходими за коригиране на състоянието, се различават:

 • Лека миопия: 0,25-4 диоптъра
 • Средна миопия: 4-8 диоптъра
 • Тежка миопия (малигнена или ексцесивна): над 8 диоптъра

Ексцесивната миопия, както подсказва името й, често нараства с времето, дори след 20 годишна възраст.

Най-честите симптоми

Симптомите на късогледство могат да бъдат:

 • Затруднено виждане на отдалечени обекти.
 • Напрежение при гледане на отдалечени обекти
 • Главоболие

А при деца:

 • Лоши резултати в училище, което много често е първият признак при малки деца, които се страхуват да се оплачат от проблеми със зрението си
 • Кривогледство

Кога и как се поставя диагноза?

За да се установи със сигурност, че се касае за късогледство, и в каква степен е неговата изява, трябва да се извърши преглед при лекар-специалист. В хода на прегледа лекарят ще провери последователно и поотделно зрението на двете очи, като предварително са поставени капки за разширяване на зеницата и циклоплегия (блокиране на акомодацията). След това се преминава към същинската диагностика, която най-често се извършва със зрителни таблици (субективен метод):

 • Пациентът е отдалечен на точно 5 метра разстояние от таблицата (2,5 м с помощта на огледало). След което се закрива едното око и се проверява зрението на отвореното. Процедурата се повтаря и за другото око. По настоящем често се използват и прожекционни апарати вместо таблица. При малки деца и хора, които не могат да четат, лекарят трябва да се използва алтернативни таблици, които показват предмети или животни.
 • Обективен метод за изследване на зрението се извършва чрез апарат, наречен авторефрактометър, който се използва най-вече за измерване на късогледството или далекогледството при малки деца или възрастни, които е възможно да симулират.

В България остротата на зрението се означава с десетична дроб и се измерва по формулата V=d/D, където V (Визус) e числената стойност на зрителната острота, d е разстоянието, на което ясно вижда пациентът, и D е разстоянието (в случая 5м), на което ясно вижда еметропът (човек без рефракционни аномалии). Например човек, който ясно вижда детайлите на предмет, разположен на 1м, и не вижда ясно предмети, разположени по-далеч, има визус 0,2, който се коригира с лещи с -1D.

Да очакваме ли подобрение?

След навършване на 21-годишна възраст късогледство обикновено не се влошава и съпътства човек до края на живота му.

Как да се предпазим от късогледството?

В повечето случаи, късогледство е свързано с наследствени фактори, които не могат да бъдат предотвратени.

При четене, писане или работа с компютър се препоръчва гледането на далечни предмети с цел почивка на акомоционния апарат на окото, особено при деца и ученици (виж. Как да опазим очите и зрението си?).

Лечение на късогледството

Ако сте късоглед, едно от решенията е носенето на очила или контактни лещи. По този начин проблемът почти винаги се коригира изцяло. Очилата или контактните лещи за късогледство са разсейвателни, двойно-вдлъбнати,т.е. те са по-тънки в центъра и по-дебели по ръбовете. По този начин светлината се пречупва, така че гледаният образ да пада върху ретината.

Възможно е късогледството да се коригира посредством операция на очите. Хирургичните методи на лечение подобряват зрението на очите като намаляват предно-задния диаметър на окото или променят пречупвателната способност на окото. Най-популярните процедури са:

 • LASIK (Laser In Situ Keratomileusis) – това е най-новият и предпочитан метод за лечение на късогледството. При него с помощта на лазер се отпрепарира ламбо от роговицата, след което се отстранява част от роговичната тъкан под ламбото. Накрая ламбото се връща на мястото си. Mетодът е безболезнен, предлага отлични резултати за кратко време (процедурата трае само 15 минути), а възстановяването е бързо. Ефективността и дългосрочната безопасност на метода обаче все още са в процес на изследване.
 • Фоторефрактивна кератотомия (Photorefractive keratotomy, PRK) - лазерен лъч се използва за отстраняване на част от външната повърхност на роговицата, след което тя се ремоделира. Интервенцията е по-болезнена и има по-продължителен възстановителен период в сравнение н LASIK–терапията.
 • Радиална кератотомия (Radial keratotomy, РК) - След като окото се обезчувстви (анестезира), се изтанява роговицата. Преди време тази операция беше основната при коригиране на късогледството, но сега отстъпи мястото си на по-иновативните техники PRK и LASIK.
 • Поставяне на изкуствена леща в окото – този метод се прилага в случаи на изключително висока миопия. Такива случаи не могат толкова лесно да бъдат коригирани с операция на роговицата.

В последните години LASIK и PRK почти изцяло заменят радиалната кератотомия. Най-предпочитаната процедура е LASIK, защото методът е безболезнен, предлага отлични резултати за кратко време, а възстановяването е бързо.

Не всеки може да бъде кандидат за хирургично лечение – човек трябва да отговаря на определени изисквания, които трябва да бъдат разяснени от лекуващия лекар. Лазерните процедури са противопоказани при хора под 21-годишна възраст, защото техните очи не са завършили своето развитие.

Дългосрочните ефекти от лазерните операции са все още неизвестни. Затова нашето мнение е да прибягвате към хирургична интервенция само в случаите, когато носенето на очила или лещи е невъзможно или противопоказано.

Кога да се обърнем към специалист?

Обърнете се към офталмолог в случай, че образът Ви се размива или пък е неясен, размазан, замъглен, когато гледате отдалечени обекти. Задължително се консултирайте с лекар, ако това пречи на вашата работа, училищна дейност или шофиране.

Обърнете се към детски офталмолог, ако:

 • детето Ви се оплаква от замъглено зрение
 • трудно чете буквите на дъската в училище
 • „криви” очите, когато гледа надалеч
 • често се оплаква от главоболие

Винаги се уверявайте, че лекарят проверява и двете очи на детето Ви при всеки рутинен медицински преглед. Добре е да се провери остротата на зрението чрез профилактични прегледи, направени на възраст между 3 и 4 години и след постъпване на детето в училище.

Прогноза на късогледството

Очилата и контактните лещи коригират изцяло повечето случаи на късогледство.

Дългосрочните ефекти от лазерната операция на очите са все още под въпрос. Много от пациентите съобщават, че са доволни от резултатите, но трябва да изминат още много години, за да се оценят резултатите и да се направи равносметка, а дотогава експериментът продължава. Повече от 100 000 лазерни процедури на очите се извършват успешно всяка година в Съединените щати. Въпреки това, както и при други хирургически интервенции, трябва да се осъзнаят рисковете и ползите, преди да се предприеме процедурата.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'