Лимфом на Бъркит (Burkitt)

Съдържание

Лимфом на Бъркит (Burkitt) е злокачествена форма на рак на лимфните възли. Той е един от най-бързо развиващите се човешки тумори и е наречен на името на д-р Denis Burkitt.

Лимфомът на Burkitt принадлежи към групата на така наречените не-ходжкинови лимфоми (рак на лимфните възли), въпреки че най-често при лимфомът на Burkitt не са засегнати само лимфните възли, а клетки и органи на цялата лимфна система, вкл. далак (слезка) и черен дроб.

Лимфомът на Burkitt произлиза от B-лимфоцитите и затова принадлежи към групата на неходжкиновините B-клетъчни лимфоми. Имунната система на организма има T- и B-лимфоцити, които произхождат от стволовите клетки на костния мозък.

Причините за появата на лимфом на Burkitt все още не са известни, но неговата поява се свързва с вирусни инфекции, като например вирусът на Епщайн-Бар, и с хромозомни увреди. При пациенти с ХИВ се наблюдава по-често това заболяване. По-често се среща и в Африка, където засегнати са и децата. Тази форма на лимфом на Burkitt се нарича ендемичен лимфом.

Туморната тъкан е предимно в лимфната тъкан на органи в коремната област (бъбреци и др.) и лицето (челюстта и шията). Видими са подуванията в тези области и най-бързо се забелязват тези на шията и главата.

Ако диагнозата се постави в ранен етап, този вид рак се лекува успешно. Прилага се химиотерапия, понякога в комбинация с лъчетерапия.

1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'