Левкемия

Съдържание

Терминът "левкемия" обхваща голяма група от ракови заболявания на кръвотворната система с различна честота, причини, възможности за лечение и прогноза. Левкемията се характеризира с увеличен брой бели кръвни клетки в кръвта. Терминът "левкемия" в превод от латински означава "бяла кръв".

Всички кръвни клетки - червени, бели и тромбоцити - произхождат от обща „клетка майка” в костния мозък, носеща името стволова клетка. На всеки етап от тяхното развитие клетките могат да мутират и по този начин да станат злокачествени.

Разграничават се следните четири основни типа левкемия:

  • остра миелоидна левкемия (ОМЛ)
  • остра лимфоцитна левкемия (ОЛЛ)
  • хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)
  • хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)

Освен тези четири основни вида има и предшестващи левкемията етапи, известни като миелодиспластични синдроми (МДС). Те могат да преминат в остра форма на левкемия. Тъй като тези миелодиспластичните синдроми са редки, ще бъдат разгледани само по-горе посочените четири основни типа на левкемията.
Компоненти и функция на кръвта

Каква роля изпълнява кръвта?

Във кръвоносните съдове на възрастен човек, в зависимост от телесното тегло, тече от 4 до 6 литра кръв. Кръвта се състои от няколко компонента, които изпълняват важна функция в организма. Правилният състав на кръвта е важна предпоставка за доброто състояние и здравето на човека!

Приблизително 50% от съдържанието на кръвта е кръвна плазма, жълтеникава течност, състояща се предимно от вода, електролити и различни белтъчни субстанции. Другата половина заемат кръвните клетки или така наречените кръвни телца. Има три вида кръвни клетки:

  • червени кръвни телца (еритроцити)
  • бели кръвни телца (левкоцити)
  • тромбоцити

Причини и рискови фактори

Причините за появата на левкемия все още не са изяснени. Има различни фактори, които увеличават риска от развитие на болестта. Те включват наследственото предразположение, радиоактивните и рентгенови лъчи и определени химични вещества. В някои редки видове на левкемия рисков фактор може да бъдат и вирусите. Друг вероятен рисков фактор е тютюнопушенето.

5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)