адренолитици - симпатиколитици, симпатолитици

адренолитици - симпатиколитици, симпатолитици - вещества, които потискат ефектите на възбудения симпатикус или на въведени екзогенни адреномиметици.

Биват: адреноблокери (блокират адренергичните рецептори и не позволяват на норадреналина или други симпатомиметици да осъществяват ефекта си; биват алфа1-, алфа2-, бета1-, бета2- адреноблокери) и пресинаптични симпатолитици (вещества, които блокират синтеза и освобождаването на норадреналин).

на латински език: adrenolytica. на английски език: adrenolytics, adrenergic blocking agents.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)