адренален

адренален - отнасящ се до надбъбрека, надбъбречен. на латински език: adrenalis. на английски език: adrenal, suprarenal.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)