агнозия

агнозия - разпознаването е невъзможно поради увреждане на кората на главния мозък. Различават се: зрителна, слухова, тактилна (стереоагнозия), вкусова агнозия. на латински език: agnosia. на английски език: agnosia.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)