аглутинация

аглутинация - струпване на купчинки на бактерии, еритроцити и други клетъчни елементи. на латински език: agglutinatio. на английски език: agglutination.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)