неутрофилни левкоцити (неутрофили)

Неутрофилни левкоцити (неутрофили) – спадат към групата на сегментоядрените левкоцити (гранулоцити) и представлява клетка с диаметър 10-12 микрометра. Съотношението ядро/цитоплазма е в полза на цитоплазмата. По-младите неутрофилни гранулоцити имат пръчковидно ядро и се наричат пръчкоядрени неутрофили.

Неутрофилите (неутрофилните левкоцити) са най-многобройния вид бели кръвни клетки, като техният брой нормално варира в рамките на 0,51-0,67 х 109/литър (референтни стойности) или 40-70% от общия брой левкоцити в кръвта.

Ядрото е тъмно виолетово, състои се от 2-5 сегмента, които са свързани по между си с тънки нишки хроматин. Хроматинът във всеки сегмент е плътен. Цитоплазмата е оксифилна, съдържа голям брой праховидни неутрофилни гранули различни по големина и неправилни по форма. При някои клетъчни форми може да липсва връзка между ядрените части, а при други сегментите могат да бъдат прехвърлени, наслоени един върху друг.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)