неоплазма (новообразувание, тумор)

Неоплазма (новообразувание, тумор) – абнормна тъканна маса в резултат на неоплазия. Неоплазията представлява процес на пролиферация на нетипични тъкани. Техният растеж неколкократно превишава растежа на нормалните тъкани. Неоплазмите могат да бъдат доброкачествени (бенигнени) и злокачествени (малигнени).

На латински: neoplasma

На английски: neoplasm

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)