Подагра M10.0

Подагра е остър артрит, причинен от натрупване на мононатриев урат в ставите и извън тях и последваща възпалителна каскада, с предилекционно място първа метатарзофалангеална (палецовата) става.

Синоними: Подагрозен артрит; гихт

Съдържание
Причини
Механизъм на развитие
Симптоми
Диагностика
Диференциална диагноза
Лечение
Прогноза

Причини

При генетично предразположени индивиди диетична грешка, алкохолен прием, травма може да бъде провокираща нокса при отключването на подагрозният артрит. Обичайно в междупристъпния стадий нивата на пикочна киселина в серума са повишени. В зависимост от от причината подаграта може да се раздели на първична (идиопатична) и вторична. Последната е в резултат на бъбречно, метаболитно, чернодробно заболяване.

Механизъм на развитие

При стойности на пикочната киселина по-високи от 417 мкмол/л и нормално pH се наблюдава преципитиране на пикочната киселина и образуване на кристали мононатриев урат. При определени условия, под действието на проинфламаторни цитокини, тези кристали се атакуват от клетки на имунната система (най-вече неутрофили) и това води до остър възпалителен процес. Хиперурикемията (високите стойности на пикочна киселина) сами по себе си не означават подагра.

Симптоми

Най-често засегнатите стави са тези на долния крайник, с предилекционно място първата метатарзофалангеална става. Това е ставата в основата на големия пръст (палеца) на ходилото. Други често ангажирани стави са глезенът и коляното. Дебютът на заболяването е обикновено под формата на остър моноартрит (една става) или олигоартрит (няколко стави). Много рядко заболяването засяга в началото много стави. Началото на оплакванията е остро с болка, оток и ограничена подвижност в засегнатата става/регион. Обичайно надлежащата кожа се затопля и зачервява - израз на бурен възпалителен процес. При дългогодишна подагра могат да се образуват тофи - това са конгломерати от кристали, организирани чрез разразнала съединителна тъкан, разположени най-често в меките тъкани (например висулката на ухото). Израз на подаграта може да бъде подагрозната нефропатия - заболяване на бъбрека, което да доведе до спад на бъбречната функция.

Диагностика

Типичната картина (остър моно(олиго)артрит на долен крайник със затопляне и зачервяване) при възрастни мъже до голяма степен насочва към подагра. Диагнозата следва да се постави от ревматолог, като понякога е необходимо и аспирация на ставна течност или тофа с последващо микроскопия за доказване на кристали. От кръвните изследвания с най-голямо значение за поставяне на диагноза са серумните нива на пикочна киселина и острофазовите показатели. Възможно е наличие на левкоцитоза с неутрофилия и олевяване.

Диференциална диагноза

Ревматоиден артрит, периферен спондилоартрит, септичен артрит (!!!), палиндромен ревматизъм, активирана остеоартроза, по-рядко системни заболявания на съединителната тъкан.

Лечение

Лечението на подаграта се извършва от ревматолог! С цел копиране на болката и обратно развитие на оплакванията се използват колхицин, НСПВС (при липса на противопоказания) и кортикостероиди. Последните са показани за кратък период от време, предвид риска от задълбочаване на метаболитните нарушения. За понижаване на пикочната киселина се използват медикаменти, които се започват в междупристъпния период, обичайно под протекцията на някой от предходно изброените лекарства.

Прогноза

При ранно диагностициране и правилно лечение прогнозата е добра, като в междупристъпните периоди пациентите са без оплаквания. При пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност заболяването по правило протича по-тежко.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)