акомодация

акомодация - процес на усилване на прецупвателната способност на окото, чрез който окото се приспособява да вижда ясно близко разположени предмети. на латински език: accomodatio. на английски език: accommodation.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)