аеройонотерапия

аеройонотерапия - метод на лечение чрез вдишване на аеройони. Аеройоните се получават при естествени условия (при водопади, реки, морски вълни) или от специални генератори – аеройонизатори. Въздушните молекули се разцепват на положител ни и отрицателни аеройони. Прилага се за лечение на заболя вания на дихателните пътища, бронхиална астма, алергични заболявания, екземи, хипертонична болест и др. на латински език: aeroionotherapia. на английски език: aeroionotherapy.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)