аддукция

аддукция - привеждане, прибиране на част от тялото или на крайник към среднната линия. на латински език: adductio. на английски език: adduction.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)