автоантитела

автоантитела - антитела, образуващи се срещу автоантигени.

на латински език: autoanticorpora.
на английски език: autoantibodies.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)