карцином

Карцином – злокачествен тумор от епителен произход, който може да произлезе както от покривен епител, така и от жлезен (аденокарцином). Карциномите имат тенденция към разрушаване на местни тъкани и метастазиране (първо по лимфен, а след това по кръвен път).

На латински: carcinoma

На английски: cancer, carcinoma

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)