анаплазия

Анаплазия - процес на превръщане на един вид тъкан в друг вид, който е по-ниско диференциран (по-незрял). Анаплазията е вид метаплазия. Новообразуваният вид тъкан трябва да бъде сроден на другата (от един зародишен лист).

На латински: anaplasia

На английски: anaplasia

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)