метаплазия

Метаплазия – патологичен процес на превръщане на един вид тъкан в друга, сроден на изходния. При метаплазия преминаването е възможно между тъкани от един и същ зародишен лист. Метаплазията представлява реакция на тъканите спрямо местни или общи фактори.

Когато тъканта преминава в по-зрял вид тъкани се касае за прозоплазия (по-рядко), а когато новообразуваната тъкан е по-незряла – анаплазия.

На латински: metaplasia

На английски: metaplasia

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)