неврогенен шок

Неврогенен шок – остра генерализирана недостатъчност на кръвообръщението, причинена от тежки увреждания на нервната система, респ. гръбначния мозък.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)