кардиогенен шок

Кардиогенен шок – остра генерализирана недостатъчност на кръвообръщението, причинена от остра сърдечна недостатъчност на помпената функция на сърцето. Причина за кардиогенен могат да бъдат инфаркт на миокарда, миокардити, аритмии, белодробна емболия, сърдечна тампонада и др.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)