Апоптоза

Апоптоза – програмирана клетъчна смърт.

На английски: apoptosis

На латински: apoptosis

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)