Аутопсия (некропсия)

Аутопсия (некропсия) – метод за послесмъртно изследване на починалите с цел установяване на диагноза

На английски: autopsy, obduction, necropsy

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)