Отравяне - първа помощ

Много състояния напълно наподобяват или от части се припокриват със симптоматиката, харектерна за отравянето (напр. припадъка, алкохолната интоксикация, сърдечния удар и инсулиновото предозиране). Ето защо представените по-долу признаци и симптоми не са специфични и предприемането на каквато и да е терапия трябва да се извършва от медицинско лице.

Признаци и симптоми на отравянето:

 • Изгаряния или зачервявания около устните или устата, които най-често се появяват при консумация на течни отрови
 • Специфичен неприятен дъх на химически вещества като бензин или боя
 • Изгаряния, петна и миризми по човека, по неговото облекло или предмети в близост до него
 • Празни опаковки от лекарства или разпръснати таблетки
 • Повръщане, трудности при дишане, сънливост, обърканост или други необичайни признаци

Кога да повикаме медицинска помощ?

Обадете се незабавно на Бърза помощ, ако човекът:

 • е в безсъзнание
 • трудно диша или изобщо не диша
 • припадне
 • е необичайно безпокоен и напрегнат

Ако човекът ви изглежда в стабилно състояние, но вие се съмнявате за отравяне, обадете се на Бърза помощ и информирайте диспечъра относно вашите опасения.

Какво трябва да направите, докато чакате да пристигне медицинската помощ:

 • Ако човекът е бил подложен на действието на отровни пари като въглероден оксид, преместете го веднага на чист въздух.
 • Ако човекът е погълнал отрова, премахнете това, което е останало в устата му.
 • Ако предполагаемата отрова е препарат за почистване или друго химическо вещество, прочетете етикета върху гърба на продукта и следвайте инструкциите при инцидентно отравяне.
 • Ако отровата е разлята върху дрехите, кожата или очите на пострадалия, свалете неговите дрехи. Промийте очите и кожата със студена или хладка вода.
 • Вземете опаковката на отровата с вас в болницата.

Какво да не правим!

Не се опитвайте да накарате човека да повърне. Специалистите твърдят, че в редица случаи предизвиканото повръщането може да причини повече вреда, отколкото полза.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)