Хипотермия

Хипотермията е спешно състояние, което настъпва когато тялото губи топлина по-бързо, отколкото може да я произведе. Нормалната телесна темепратура е около 37 градуса. Хипотермията настъпва, когато температурата на тялото спадне под 35 градуса.

Когато телесната температура се понижи, сърцето, нервната система и другите органи не могат да функционират правилно. Ако не се лекува, хипотермията може да доведе до сърдечно съдова и дихателна недостатъчност и смърт.

Най-често хипотермията се причинява от излагане на студен въздух или от потапяне на тялото в студена вода. Основното лечение на хипотермията се състои в методи за затопляне на тялото до нормалната температура.

Симптоми

Треперенето на тялото е защитен механизъм срещу ниските температури – по този начин тялото се опитва да се стопли. Постоянното терперене е важен симптом на хипотермията.
Симптоми и признаци на изразената хипотермия могат да бъдат:

 • Треперене,
 • Несръчност и нарушение на координацията,
 • Неясна реч или мънкане,
 • Залитaне,
 • Обърканост и затруднено мислене,
 • Трудности при вземане на решения,
 • Замаяност,
 • Апатия и незаинтересованост от собственото положение,
 • Прогресивна загуба на съзнание,
 • Слаб пулс
 • Бавно, повърхностно дишане

Човекът с хипотермия обикновено не осъзнава положението, в което се намира, тъй като често симптомите се развиват постепенно, а объркаността, в резултат от хипотермията, допълнително затруднява оценката на състоянието.

Причини

Хипотермията настъпва, когато тялото губи топлина по-бързо, отколкото може да я възстанови. Най-честите причини са излагане на студен въздух или студена вода, но всеки продължителен престой в среда с температура по-ниска от тази на тялото може да предизвика хипотермия при определени условия.

Условия, които могат да причинят хипотермия:

 • Носене на дрехи, които не отговарят на атмосферните условия
 • Продължителен престой на открито при много ниски температури
 • Невъзможност за събличане на мокрите дрехи и отиване в топло и сухо помещение
 • Случайно попадане в студена вода – например при падане от лодка
 • Неправилна настройка на климатичната инсталация, особено когато се отнася за възрастни хора и кърмачета.

Как тялото ни губи топлина:

 • Излъчена топлина – най-много топлина се губи чрез излъчването й от непокритите части на тялото.
 • Директен контакт – ако сте в директен контакт със студен предмет като студена вода или студен под, топлината се отвежда от тялото ви. Тъй ато водата е много добър проводник на топлина, тялото губи топлина много по-бързо във водата, отколкото във въздуха. Аналогично, загубата на топлина е значително ускорена, когато дрехите ни са мокри.
 • Вятър – вятърът премахва телесната топлина, като оздухва тънкия слой топъл въздух, ойто обгражда повърхността на тялото.

Рискови фактори

Много фактори допринасят за по-бързото настъпване на хипотермия:

 • Напреднала възраст. За хората на 65 и повече години хипотермията е по-опасна по мнохо причини. Способността на тялото да регулира температурата си и усета за студ намаляват с годините. По-възрастните хора е по-вероятно да страдат от заболяване, което се отразява неблагоприятно на температурната им регулация, освен това някои не биха могли адекватно да сигнализират, че имат проблем.
 • Много ранна възраст. Децата губят топлина по-бързо от възрастните. Подрастващите имат относително по-голяма глава, което ги прави предразположени към усилена загуба на топлина оттам. Освен това децата е по-вероятно да не обърнат внимание на студа, както и да не се облекат достатъчно топло преди излагане ниските температури на открито. По-голям пробнлем със студа имат кърмачетата, тъй като техният организъм притежава по-малко механизми за генериране на топлина.
 • Мисловни проблеми. Хората страдащи от деменция или други болести, които се отразяват на способността на вземане на решения, може да не оценят правилно атмосферните условия и риска от излагане на студен въздух. Хората с деменция може лесно да се отдалечат от дома си, да се изгубят и дълго време да престоят на открито.
 • Употреба на алкохол и наркотици. Алкохолът предизвиква чувство за топлина, но кръвоносните съдове се разширяват, при което кожата отдава по-бързо топлина. Употребата на алкохол и наркотици се отразява на способността за оценка на необходимостта от носене на топли дрехи. Освен това е вероятно интоксикираният човек да припадне навън в студа и неусетно да изпадне в хипотермия.
 • Някои здравни проблеми. Някои заболявания увреждат способността на тялото да регулира собствената си температура. Тук спадат хипотиреоидизъм, недохранване, инсулт, тежък артрит, Паркинсонова болест, травми, увреждания на гръбначния мозък, изгаряния, дехидратация и всички състояния, които ограничават нормалния кръвоток.
 • Лекарства. Много медикаменти като антидепресантите, антипсихотиците и седативните препарати променят температурната регулация.

Лечение

Потърсете медицинска помощ за всеки човек, за когото подозирате, че е изпадбал в хипотермия. Ето какво  можете да направите, докато дойде медицинския еки

Първа помощ

-    Действайте внимателно. Когато помагате на пострадал от хипотермия, бъдете колкото се може по-внимателни. Ограничете движенията смао до най-необходимите. Не масажирайте или разтривайте по какъвто и да е начин пострадалия, тъй като енергичните движения могат да предизвикат спиране на сърцето.
-    Изведете пострадалия далеч от студа. Преместете го на топло, сухо място. Ако това  е невъзможно, опитайте да го предпазите от вятъра и студа колкото можете.
-    Махнете мокрите дрехи. Ако дрехите са се намокрили, съблеете човека. Ако е необходимо нарежете дрехите, за да избегнете ненужни движения.
-    Покрийте пострадалия с одеяла. Използвайте одеяла, с които да покриете цялото тяло, като оставите само лицето непокрито.
-    Изолирайте тялото от студената земя. Ако сте на открито, поставете одеяло или друг сух предмет под гърба на пострадалия.
-    Наблюдавайте дишането. Човек с тежка хипотермия  може да изглежда в безсъзнание, без видимо дишане и осезаем пулс. Ако дишането е спряло или е опасно забавено или повърхностно, започнете кардио-пулмонална ресусцитация веднага.
-    Дайте от своята топлина. За да стоплите тялото на човека с хипотермия, съблечете дрехите си и легнете до него, при което вашават кожа трябва да допира неговата кожа. Тогава покрйте двете ви тела със сухи и топли одеяла.
-    Осигурете топли напитки. Ако измръзналият човек е в съзнание и може да преглъща, предложете му топла безалкохолна и безкофеинова напитка, за да подпомогнете повишаването на телесната температура.
-    Не използвайте директна топлина. Не използвайте гореща вода, горещи компреси или отоплителни уреди, за да затоплите пострадалия. Силната топлина може да увреди кожата дори повече, да доведе до аритмия и дори спиране на сърцето.

Медицинска помощ

В зависимост от тежестта на хипотермията, спешната медицинска помощ може включва някоя от следните манипулации за повишаване на телесната температура:

 • Затопляне на кръвта. Кръвта може да бъде източена, затоплена и върната обратно в тялото. Често използван метод за повишаване температурата на кръвта е чрез използване на апарат за хемодиализа, който иначе се използва за очистване на кръвта на болни с увредена бъбречна функция.
 • Вливания на топли разтвори. Топъл солеви разтвор може да въде инжектиран във венозното кръвообращение.
 • Затопляне на дихателните пътища. Използването на овлажнен кислород чрез маска или тръба затопля дихателните пътища и по този начин подпомага по-бързото затопляне на организма.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)