Зъбен имплант

Много хора знаят, че има възможност за корекция на липсващи зъби с поставянето на имплант. Но какво всъщност наричаме имплант и знаем ли все пак нещо за самата процедура?

Имплантът представлява титаниев винт, който се поставя в костта и замества един или повече липсващи зъби.

 

Преди да се пристъпи към поставянето на зъбен имплант

Преди да се пристъпи към поставянето му се извършва преглед, при който се преценя дали костта има достатъчен обем за поставянето на имплант и дали съществуват други медицински противопоказания. 

Ако е необходимо, освен задължителната ортопантомография (за определяне положението на мандибуларния канал, синусите и най-общо на обема кост на челюстите), с цел съвсем точна диагностика, понякога се препоръчва направата на компютърна томография. 

След обстойното планиране се пристъпва към самата процедура на поставяне на импланта. Процедурата е абсолютно безболезнена, тъй като се извършва под местна упойка. Цялата операция приключва в рамките на 30-40 мин.

За да се премине към следващата стъпка е необходимо да се изчака определен период от време, за да може импланта да се вкости (остеоинтегрира). Срока при всеки се определя индивидуално.

В следващата фаза имплантите се възстановяват с коронки.

Какви са по-познатите ни алтернативи?

Конвенционалната стоматология може да осигури заместване на загубените зъби, посредством мостове или сваляеми частични или тотални протези. Въпреки това, всеки един от тези методи си има своите недостатъци.

Възстановяването с мостове изисква изпиляване на естествените зъби, за да може да осигурят здрава опора на заместваните зъби. Частичните и тоталните протези, могат (и често пъти са) значително подвижни по време на хранене и говор, причинявайки по този начин рани и говорни смущения.

Друг проблем, който се среща след загуба на зъби е атрофията на алвеоларния гребен. Това е “свиване” на онзи участък от костта на челюстите, където са се намирали корените на загубените зъби. Атрофията настъпва неминуемо след загубата на зъби и води до засягане функцията на челюстите, а в тежки случаи и до силни козметични промени по лицето.

Предимства на имплантите

При поставянето на имплант не се налага носенето на неудобни протези. При процедурата не се налага изпиляване на съседни зъби. Не на последно място, с импланта се постигат отлични резултати с висока успеваемост достигаща до 95-96 %.

През първата година след поставянето на имплантите е желателно пациентът редовно да посещава своя стоматолог – най-добре на всеки 3 месеца. Само по този начин се позволява стриктното проследяване на импланта и се дава възможност на лекуващия екип своевременно да отстрани евентуален дискомфорт и усложнения . 

Колко дълъг е живота на имплантатите?

Това зависи от количеството и качеството на наличната кост по време на поставянето на импланта, от неговото натоварване след това и поддържането му от страна на пациента. Веднъж поставен и интегриран, нормално е да се очаква срок от 12-15 години, а често и доживот.

Практиката показва, че животът на импланта зависи от регулярното клинично наблюдение на пациента от страна на зъболекаря и задължителното поддържане на високо ниво на хигиена в домашни условия. Лекуващият екип осигурява необходимата информация, съвети и напътствия за това. 

Каква е цената на процедурата?

Цената на лечението с импланти е по-висока в сравнение с останалите методи на лечение, но имайки предвид дългосрочността й, е напълно разумна.

 Д-р Младен Камбов лекар по дентална медицина
www.kambov.com 
Снимка: Ambro
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)