Плазмотерапия - лечение с автоложна плазма богата на тромбоцити (PRP)

Описана за пръв път през 1987 при отворена сърдечна хирургия, автоложната богата на тромбоцити плазма намира широко приложение в много области на съвренната медицината (ревматология, ортопедия и спортна медицина, дерматология, естетичната и пластична хирургия, офталмология).

Тя представлява концентриран източник на автоложни тромбоцити, редица растежни фактори и противовъзпалителни цитокини.

Автоложната богата на тромбоцити плазма предлага алтернатива за подобряване на клиничните и структурни резултати чрез доставяне на висока концентрация растежни фактори, които медиират тъканната „поправка” и ремоделиране.

Локалното приложение на PRP доставя растежни фактори на желаното място и именно този принцип е залегнал в съвременното лечение на определени състояния и заболявания с автоложна плазма богата на тромбоцити (Platelet-Rich Plasma, PRP).

Тя представлява продукт на собствената кръв на болния. Методът е атрактивна сравнително нова алтернатива поради първоначалните обнадеждаващи резултати и минималния риск от непоносимост и странични ефекти.

Дефиниция на PRP

Макар все още да няма общоприета дефиниция за PRP, понятието най-точно може да се определи като кръвен дериват с по-висока концентрация на тромбоцити в сравнение с тази в кръвта.

Необходима е минимум 2 пъти по-висока концентрация на PLT от тази в периферната кръв, въпреки че по литературни данни варира в широки граници – до 9 пъти над базалните нива.

Начин на приготвяне

Предпочитаният метод за извличане на богата на тромбоцити маса от кръвта на пациента е центруфогирането. По този начин се постига концентриране на тромбоцити, богати на растежни фактори, и се отделят излишните еритроцити, левкоцити и плазма. Съвременните системи за извличане на PRP са от затворен тип за еднократна употреба, предпазващи от контаминация на кръвния дериват. Те позволяват прецизно разделяне и регулиране на концентрацията на тромбоцити според нуждите на лекуващия ревматолог/ортопед/дерматолог и т.н.

PRP препаратите могат да бъдат разделени в 2 групи

 • с ниска концентрация на PLT (2 – 4 пъти)
 • с висока концентрация на PLT (5 – 9 пъти)

Механизъм на действие

Позитивните резултати от приложението на автоложната плазма богата на тромбоцити могат да се обяснят с факта, че тромбоцитите са източник на висока концентрация цитокини, които регулират редица процеси, свързани с тъканната регенерация, част от които включват клетъчна миграция, клетъчна пролиферация, ангиогенеза, процеси на възпаление и синтеза на колаген. Извлечените от тромбоцити растежни фактори са група полипептиди, играещи основна роля в регулацията на растежа и развитието на редица тъкани, вкл. хиалинния хрущял. С високи концентрации в състава на PRP се включват:

 • тромбоцитен растежен фактор (PDGF);
 • трансформиращ растежен фактор (TGF-β);
 • тромбоцитен епидермален растежен фактор (PDEGF);
 • васкуларен ендотелиален растежен фактор (VEGF);
 • инсулино-подобен растежен фактор 1 (IGF-1);
 • фибробластен растежен фактор (FGF);
 • епидермален растежен фактор (EGF);
 • противовъзпалителни цитокини: IL-1RA, TNF-RI, IL-4, IL-10, IL-13, IFNγ

Безопасност

 • Страничните ефекти, свързани с инжектирането на PRP, се наблюдават рядко.
 • Когато са налице, са леки и самоограничаващи се в рамките на часове до дни след апликацията.
 • Локалните реакции са най-честите странични събития, вариращи от болка в областта на инжектиране до транзиентни признаци на възпаление.
 • Начинът на извличане оказва влияние на степента на възпалителния отговор. Този ефект се приписва на наличните левкоцити в плазмата.
 • Спазването на принципите на асептика и антисептика при извличане и инжектиране на PRP е задължение на лекаря, с цел предпазване от инфекция.

Приложение на PRP в различни области на медицината

PRP намира широко приложение. Тя се използва в различни направления на медицината, както при отворени хирургични интервенции, така и за консервативно лечението на хронични състояния. Някои от приложенията включват възстановяване на увреден нерв, хроничен тендинит (тендиноза), плантарен фасциит, остеоартроза (вкл. вътреставно инжектиране колянна и тазобедрена става), миокардна травма, андрогенна алопеция, за костно възстановяване и ремоделиране, в пластичната и естетичната хирургия, колоректалната и оралната хирургия.

PRP е популярна методика и в резултат на използването му при лечение на спортни травми при професионални спортисти, в това число при баскетболиста Коби Брайънт и тенисиста Рафаел Надал.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
4.75 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.75 (4 гласове)