• Спорт

Спорт

Оптимално натоварване и видове

Един от основните въпроси, които занимават всеки сериозно трениращ, е свързан с разкриването на взаимовръзката между външното (физическо) натоварване и структурнофункционалните промени

Спортна подготовка

Системата на спортна подготовка има за цел да изясни и характеризира основните фактори, от които зависи спортната подготовка, както и връзката помежду им.