Въведение в съвременния спорт - функция и видове

Съвременен спорт - функции и спортовеСпортът представлява всички форми на двигателна активност, които чрез организирано или неорганизирано участие целят изразяване или подобряване на физическата и психическата годност, формиране на социални връзки или постигане на резултати в състезания на всички равнища.

Понятието спорт произлиза от старо английския език (disport) и означава забава, игра, телесно упражнение. Формите на спортуване са достъпни за всички, без каквато и да е дискриминация, предлагат равни възможности за изява, вземайки в предвид всякакви специфични изисквания на различни възрасти или на групи със специални нужди.

Като естествена проява на двигателна активност, включваща предизвикателство и забавление, основаващи се на игра, спортът цели:

 • развитие на умствени, физически, психически и социални качества;
 • разбиране на етичните стойности и честната игра, дисциплината и правилата;
 • уважение към себе си и околните, включително малцинствените групи;
 • приучване към толерантност и отговорност;
 • приучване към самоконтрол , получаване на самочувствие и способност за развитие на собствените постижения;
 • придобиване на навици за водене на здравословен начин на живот.

Функция на спорта

Спортът като обществено явление стимулира доброто здраве и благосъстоянието на обществото; създава среда за обучение и социализация; дава фундаментален принос за развитие на демократичните общества; допринася за реализация на принципите за толерантността; нараства неговата роля в икономиките на страните. В този смисъл можем да открием следните акценти:

Спорт и национален престиж

Спечелването на медали и призови места издига националния престиж в света, превръща се в ярко доказателство за силата и възхода на националния спорт и за неговия принос в общото развитие на международния спорт.

Още Пиер дьо Кубертен – основателя на съвременните олимпийски игри, е казвал, че „олимпийският борец трябва да побеждава за слава на своето отечество”.

Спорт и реклама (пропаганда)

Като пропагандно средство спортната победа има няколко важни предимства:

 • върху публиката, зрителите, слушателите и читателите се осъществява емоционалното въздействие чрез спортната победа, така то е по-силно, по-дълбоко и по-трайно;
 • огромният интерес позволява да се получават значителни средства, а това означава финансиране на спорта и ниска цена на спортната пропаганда (реклама).

Спортът като социална среда

Създава условия за социални контакти, сътрудничество и връзки, дава здраве, радост и приятни преживявания, допринася много за интегрирането на хора със специални нужди.

Неразделна част от спорта е придобиването на етични стойности и принципи за честна игра – спортна етика.

За съжаление има и неприятни изключения, които са в противоречие със спортния морал – употреба на допинг, договаряне на изхода от спортно състезание и други.

Спортът като неделима част от хармоничното развитие на личността

Още от древността стремежът е бил да се възпитава красив, добър и образован гражданин. “Калокагатията” е първата формулировка на древните гърци за всестранно и хармонично развитие на човешката личност. В наши дни съществува не като абстрактен идеал, като мечта, а като дейност, която има реални социални измерения.

Групи спортове и видове състезания

Осъществявайки тази си роля, спортът се обособява в три предметни области:

 1. Спорт за всички – спортуване за здраве и физическа годност на хората от всички възрасти, включително и от тези със специални нужди.
 2. Спорт като част от системата на физическо възпитание – придобиване на спортни умения и физическа кондиция, изграждане на отношения, които способстват за водене на природосъобразен, физически активен и здравословен начин на живот.
 3. Спорт за високи постижения /елитен спорт/ - личностна и отборна изява в състезания за постигане на максимални постижения.

Най-разпространена класификация на спортовете, която отразява спецификата на движенията, структурата на състезателната и тренировъчната дейност е следната:

 1. циклични – многократно повторение на стереотипни циклични движения: беговите дисциплини на леката атлетика, плуване, академично гребане, гребане – кану и каяк, колоездене – на писта, шосе и планинско (маунтенбайк), кънки бягане, шорт-трек, ски-бягане;
 2. ациклични (сложно-координационните) – спортна и художествена гимнастика, батут, скокове във вода, лекоатлетически скокове и хвърляния, щанги, спортна стрелба и стрелба-трап, стрелба с лък, синхронно плуване, ветроходство, гребен слалом, конен спорт, ски-скок, бобслей, сноуборд.
 3. единоборства – бокс, фехтовка, свободна и класическа борба, джудо, тайкуон-до и други.
 4. спортни игри – бадминтон, баскетбол, бейзбол, волейбол, хандбал, футбол, водна топка, хокей на трева, тенис на маса, тенис, софтбол, хокей.
 5. технически спортове – /определяща е механическата движеща сила/ - автомобилизъм, мотоциклетизъм, водомоторен, самолетен и други.
 6. абстрактно-логически спортове – шах, бридж, табла.

Последните две групи спортове не се включват в програмата на олимпийските игри, тъй като противоречат на олимпийската Харта. Освен олимпийските игри, състезанията в съответствие с международния статус могат да бъдат определени като международни, регионални, народно-национални. Тяхната популярност зависи изключително много от дейността на международните спортни федерации, но също така и от икономическите и политически интереси.

Закономерности и тенденции в развитието на спорта и спортните постижения

Редица фактори оказват влияние в развитието на спорта. Мощен стимул за неговото развитие е международното олимпийско движение; зрелищността и комерсиализацията; поставянето на все нови и нови най-добри резултати.

Очертават се следните тенденции: последователно общо повишаване на спортните резултати и равнището на провежданите състезания; скокообразен характер на постиженията; големи различия в динамиката на постиженията в зависимост от вида спорт, вида на състезанието и пола на спортистите; употребата на непозволени стимулатори (допинг). Трайните тенденции в развитието на спорта се дължат на обективни процеси. Доминират тези, които са свързани с науката, техническия прогрес и информационните технологии. Съвременната теория на спорта в резултат на обширни изследвания формулира така нареченият „логистичен закон”, който характеризира процесът на спортното усъвършенстване и динамиката на постиженията.

Ясно се различават трите основни етапа за формиране на спортното постижение, които очертават „логистичната крива”:

 • висок начален темп на развитие на спортния резултат;
 • забавяне на прираста на спортния резултат;
 • доближаване на тавана на насищане.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
2 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 2.00 (1 глас)