Физическата активност, а не отслабването, намалява смъртността?

Физическа активност, спорт и дълъг живот.

Данни от дългосрочно проучване сочат, че поддържането и подобряването на физическата форма е свързано с по-нисък риск от смърт, включително сърдечносъдова смърт, докато промените в телесната маса нямат подобен ефект.

Изследователите от University of South Carolina установили още, че при мъжете, изгубили част от физическия си капацитет, се наблюдава значително повишен риск от сърдечносъдова смърт, независимо от промените в индекса на телесната маса.

Към днешна дата, най-голямо внимание се обръща на отслабването, но от настоящото проучване става ясно, че подобряването на физическата активност има най-малкото еднакъв ефект като отслабването за намаляване на преждевременната смъртност, отбелязват авторите. Ето затова, част от това внимание трябва да се пренасочи към стратегии за поддържане и подобряване на физическата форма.

В настоящото изследване били използвани данни от Aerobics Center Longitudinal Study, както в анализа били включени 14 435 мъже, проследени за период от средно 11.4 години.

Лицата със стабилна физическа активност имали между съотв. 30% и 27% по-ниска обща и сърдечносъдова смъртност спрямо участниците, намалили физическото си натоварване. Подобряването на формата било свързано съотв. с 29% и 42% по-нисък риск. Всяко 1-МЕТ (метаболитен еквивалент) подобрение на физическата активност било свързано с 15% намаление на риска от смърт като цяло и 19% снижение на сърдечносъдовата смъртност.

Индексът на телесната маса от друга страна пък не бил значително свързан с общата смъртност. Все пак мъжете, наддали на тегло, имали 39% повишен риск от сърдечносъдова смърт спрямо отслабналите по време на проследяването. Всяка единица ИТМ била свързана с гранично повишение на тези рискове.

Авторите отбелязват, че приблизително 90% от изследваните мъже са с наднормено тегло или затлъстяване, така че не е ясно дали същите резултати биха се наблюдавали при пациентите с по-нисък индекс на телесната маса. При последните, напълняването би могло да се окаже по-важен фактор за повишаване на смъртността, отколкото физическата активност.

Източник: Doctorbg.com
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)