Спортна медицина

Спортна подготовка

Системата на спортна подготовка има за цел да изясни и характеризира основните фактори, от които зависи спортната подготовка, както и връзката помежду им.
  • 1
  • 2