• Здравни новини
  • Глюкозамин хидрохлорид няма ефект върху прогресията на остеоартроза

Глюкозамин хидрохлорид няма ефект върху прогресията на остеоартроза

Приемът на 1500 мг глюкозамин хидрохлорид всеки ден в продължение на 6 месеца, разтворен в лимонада, не е повлиял болката и хрущялната загуба в сравнение с плацебо при пациенти със симптоматична гонартроза, показва рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, публикувано онлайн на 10 март в престижния журнал Arthritis & Rheumatism .

Глюкозаминът не се свързва с по-малко хрущялна деструкция

Резултатите от проучването, което се отличава с използването на 3T магнитен резонанс вместо нативни рентгенографии за оценка на динамиката в хрущялната увреда, показват, че прилагането на глюкозамин хидрохлорид в продължение на 24 седмици не е свързано с подобрение в хрущялната загуба, с намаление на костно-мозъчните лезии (известни още като костни синини), с намалена уринарна екскреция на CTX-II (C-терминален кръстосано-свързващ телопептид от тип 2 колаген) – маркер за хрущялна увреда и с намалена болка и подобрена функция при индивиди с хронична болка в коляното, заключват авторите.

За целите на проучването, изследователите са рандомизирали 201 участници с лека до умерено тежка болка в едното или двете колена. Две трети от пациентите спадали към втора или по-висока степен по Kellgren-Lawrence скалата на поне едната колянна става.

201 пациента с ОА вземат участие в проучването

Участниците са били независимо разпределяни да получават 24 седмици дневно лечение с 1500 мг глюкозамин хидрохлорид в бутилка от диетична лимонада (брой = 98) или само диетична лимонада в ролята на плацебо (брой = 103). 

Първоначалният резултат е влошаване на хрущялната увреда във всички колена, оценени чрез 3Т МР, според валидираната система за оценка на цели органи чрез магнитно-резонансно изобразяване (Whole Organ Magnetic Resonance Imaging Score). По-нататъшните резултати били промяна в костно-мозъчните лезии и уринарния CTX-II, които били асоциирани с рентгенографската прогресия отбелязват авторите

Глюкозаминът е втората най-често използвана, различна от витамините и минералите, естествена добавка. Той се прилага като алтернативна терапия за остеоартроза. Глобалните продажби на глюкозаминовите добавки се равняват повече от 2.1 милиарда долара през 2010 г. 

Сподели или оцени, ако сме били полезни
3 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 3.00 (8 гласове)