Тютюнопушене и ревматоиден артрит

Мета-анализ, публикуван в Arthritis Research & Therapy, количествено обобщава събраните доказателства относно позитивната връзка между дългогодишното тютюнопушене и риска за развитие на ревматоиден артрит (РА). Авторите включват 3 проспективни кохорти и 7 случай-контрола проучвания в настоящия мета-анализ, като общият брой на изследваните пациенти е 4552. 

Пакетогодина (pack-year) e термин за количествено описание на изпушените във времето цигари. 20 цигари на ден в рамките на една година се равняват на една пакетогодина. 

Резултати:

  • В сравнение с непушачите, рискът от развитие на РА се е увеличил с 26% (RR = 1.26) при хората, които са пушили 1 до 10 пакетогодини, и се е удвоил при тези с повече от 20 пакетогодини (RR за 21 до 30 пакетогодини = 1.94). 
  • Рискът от РА не сe повишава статистически при по-висока експозиция от 20 пакетогодини.
  • Рискът за развитие на РА за пушачите е бил статистически по-висок в случаите на положителен ревматоиден фактор (РФ) (RR = 2.47) в сравнение с РФ-негативните пациенти (RR = 1.58). 

Проучването показва някои доказателства за нелинеарна дозово-зависима връзка между дългогодишното тютюнопушене и риска за развитие на РА. Той се повишава при сравнително ниски нива на експозиция (≤10 пакетогодини) и се стабилизира за експозиция по-голяма от 20 пакетогодини на приблизително двоен риск. 

Източник: Daniela Di Giuseppe, Cigarette smoking and risk of rheumatoid arthritis: a dose-response meta-analysis, Arthritis Research & Therapy 2014, 16:R61  doi:10.1186/ar4498

Сподели или оцени, ако сме били полезни
4.5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 4.50 (6 гласове)

Тагове: зависимости, артрит