Рентгеноскопия на бял дроб

Рентгеноскопичните изследвания понастоящем играят роля предимно при функционалното изследване на диафрагмите. Важно е такова позициониране на пациента, което ще доведе до едновременното визуализиране на двата диафрагмални купола и респективно сравнителната им оценка във фазите на вдишване и издишване.

Скопичният динамичен контрол по време на вдишване и издишване играе важна роля при оценка на паренхима при разположени в бронхите чужди тела и по-рядко при съмнение за малък пневмоторакс.

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)