акаталазия - болест на Takahara

акаталазия - болест на Takahara – рядко наследствено заболяване, характеризиращо се с вродена липса на ензима каталаза в кръвта. Унаследява се по автозомно-рецесивен начин. Проявява се в детска възраст с по нижена резистентност към ин фекции. Възникват улцеро-некротични изменения по лигавицата на устата и тонзилите.

на латински език: acatalasia.
на английски език: acatalasia.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)