аборт и видове аборт - заплашващ, започващ, изкуствен, непълен, спонтанен, хабитуален аборт

аборт - прекъсване на бременността преди жизнеспособността на плода, т.е. преди 20 г.с. (под 500 g). Преди тази граница е била до края на 28 г.с. (под 1000 g).

на латински език: abortus.
на английски език: abortion, miscarriage, abort.

заплашващ аборт - има признаци на преждевременно изхвърляне на плода: оскъдно вагинално кръвотечение, слаби болки ниско в корема и кръста.

на латински език: a. imminens.
на английски език: threatened abortion.

започващ аборт – шийката се скъсява, вътрешният отвор на цервикалния канал се разширява и пропуска върха на пръста, кръвотечението и болките ниско в корема и кръста са по-изразени.

на латински език: a. incipiens.
на английски език: incipient abortion.

изкуствен аборт – бива: аборт по желание (до 12 г.с.); аборт по медицински показания до 20 г.с. и след този срок по изключение при застрашаващи живота на жената състояния и генетични увреждания на плода; криминален аборт - извършен извън болнично заведение.

на латински език: a. artificialis.
на английски език: induced abortion, artificial abortion.

непълен аборт – непълно изхвърляне на всички плодни части от маточната кухина. на латински език: a.incompletus. на английски език: incomplete abortion. пълен аборт - плодът е изхвърлен напълно заедно с об вивките му.

на латински език: a. completus.
на английски език: complete abortion.

спонтанен аборт – бива: ранен (напр. заплашващ, започващ, непълен, пълен аборт); късен – аборт тип раждане, аборт тип цервикална недостатъчност; задържан аборт – плодът е загинал, но се задържа изхвърлянето му; хабитуален аборт; септичен аборт – аборт, усложнен с възпалителен процес.

на латински език: a. spontaneous.
на английски език: spontaneous abortion, natural abortion.

хабитуален аборт – представлява спонтанен аборт, обикновено по втарящ се през същия период от време при всяка бременност. За хабитуален аборт се говори при наличие на повече от три последователни аборта.

на латински език: a. habitualis.
на английски език: habitual abortion.
Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)