онкология

Онкология – основен клон на медицина, който се занимава с туморите. Основните направления на онкологията са:

  • Диагностиката на ракови заболявания
  • Лечение на ракови заболявания (хирургия, химиотерапия, лъчелечение и пр.)
  • Проследяване на раково болните
  • Палиетивни грижи за пациентите
  • Етически въпроси
  • Скрининг

На латински: oncologia

На английски: oncology

Сподели или оцени, ако сме били полезни
1< 1< 1< 1< 1< Оценка 0.00 (0 гласове)