Представените референтни (нормални) стойности са примерни и могат да служат за "грубо" ориентиране при интерпретация на резултати, която следва да бъде направена единствено и само от лекуващия лекар. Всяка лаборатория разполага със собствени референтни стойности, които са съобразени с начина на изработка и използваните реактиви (съгласно медицинския стандарт "Клинична лаборатория").

Серумни протеини (белтъци)

СЕРУМНИ ПРОТЕИНИ И БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ

Лабораторен показател Референтна стойност Единица
Общ белтък 60 - 83 g/l
Албумин
35 - 53
g/l
Протеинограма (процентно разпределение на протеини в серума):
албумин 52 - 69 %
α1- глобулини 1,6 - 4,1 %
α2- глобулини 7,4 - 13,0 %
β- глобулини
8,0 - 14,9
%
γ- глобулини 10,5 - 20,5 %
α1-антитрипсин 0,9 - 2,0 g/l
α1-кисел гликопротеин 0,5 - 1,2 g/l
α2-макроглобулин 0,7 - 4,0 g/l
C3 0,9 - 1,8 g/l
C4 0,1 - 0,4 g/l
Церулоплазмин 0,2 - 0,6 g/l
Хаптоглобин 0,3 - 2,0 g/l
Преалбумин 0,2 - 0,4 g/l
Трансферин 2,0 - 3,6 g/l
Феритин
мъже
жени
:
20 - 280
10 - 140
μg/l
Разтворим трансферинов рецептор (STfR) 0,83 - 1,76 mg/l
Цистатит C 0,50 - 0,96 mg/l
β2 Микроглобулин
0,96 - 2,08 mg/l
C-реактивен протеин (CRP) < 5 mg/l
β- липопротеин 15 - 65 ФЕ
Тимолова проба до 40 ФЕ
IgA (имуноглобулини от клас А) 0,7 - 4,0 g/l
IgG (имуноглобулини от клас G) 7,0 - 16,0 g/l
IgM (имуноглобулини от клас M) 0,4 - 2,3 g/l
IgE (имуноглобулини от клас E) до 100 IU/ml
Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (2 гласове)