Представените референтни (нормални) стойности са примерни и могат да служат за "грубо" ориентиране при интерпретация на резултати, която следва да бъде направена единствено и само от лекуващия лекар. Всяка лаборатория разполага със собствени референтни стойности, които са съобразени с начина на изработка и използваните реактиви (съгласно медицинския стандарт "Клинична лаборатория").

Холестерол и триглицериди

ХОЛЕСТЕРОЛ И ЛИПИДИ

Лабораторен показател Пол Референтна стойност Единица
S-холестерол   3,4 - 5,2 mmol/l

S-HDL

мъже
жени
над 0,9
над 1,0
mmol/l
mmol/l
S-LDL   3,0 - 3,6 mmol/l
S-VLDL   до 0,9 mmol/l
Отношение (Холестерол/HDL)   до 5 mmol/l
S-Триглицериди   0,6 - 2,2 mmol/l

S - серумен

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)